Styrelsen 2023-2024

Ordförande

Doc. Mikael von Numers, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Vice ordförande

Prof. Jon Brommer, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto.

Sekreterare

FD Henry Pihlström, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

Skattmästare

EM Harri Saarinen, Accountdata HS OY, Caloniusgatan 7 B 19, 00100 Helsingfors.

Ledamöter

Prof. Ulrika Candolin, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

FT Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatienkatu 13), 00014 Helsingin yliopisto.

Doc. Tobias Tamelander, Gumtäkts campus, Physicum, rum G204, PB 64 (Gustaf Hällströms gata 2), 00014 Helsingfors universitet.

Doc. Patrik Karell, Institutionen för ekologi och genetik, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, Sverige.

FT Annina Kantelinen, Kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 Helsingin yliopisto.

FM Sonja Still, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (Viksbågen 1), PB 65, 00014 Helsingfors universitet.