Stipendierna 2023-2024

Våren 2024 beviljade Societas sammanlagt 29 stipendier till biogeografi, zoologi, botanik, bryologi, ekologi, evolutionsbiologi, hydrobiologi och populationsbiologi.

BUCCIOLINI, Luigi, MSc —10500 € for a doctoral thesis

Life history and behavioural variation in tawny owl colour morphs across Europe

HAKOLA, Katariina, LuK —2000 € pro gradua varten

Kyttyrälohi-invaasion vaikutukset arktisten jokien ravintoverkkoihin

HASAN, Sukanya, MSc —1085 € for a master’s thesis

Community legacies of beaver engineering in the landscape

HERMANSSON, Ida, FM —11500 € för doktorsavhandling

Living in the danger zone: impact of increased predation on the endangered common eider

HILVO, Saana, LuK —2000 € pro gradua varten

Maaperän ominaisuuksien vaikutus puutiaisten selviytymiseen ja runsauteen

ILVONEN, Riitta, KM —1700 € pro gradua varten

Nesting behaviour of the common eider (Somateria mollissima)

JÄMSÄ, Liina-Lyydia, MMK —2000 € pro gradua varten

Isäntäpuun puolustusyhdisteiden vaikutus ruskomäntypistiäisten puolustukseen

KLEMOLA, Hannu, VTM —2000 € övrigt

Pohjoismainen Luonnonkukkien päivä

KOIVUSAARI, Miia, LuK —1500 € pro gradua varten

Saimaannorpan keinopesät

KOKKO, Hanna, LuK —2000 € pro gradua varten

Maaperäeliöstön monimuotoisuus metsitetyillä pelloilla verrattuna talousmetsiin

KOSTAMO, Veera, LuK —1500 € pro gradua varten

Metsämyyrä sentinellinä antibioottiresistenssille kaupunki- ja maalaisalueilla

KUITUNEN, Inari, LuK —2000 € pro gradua varten

Lehtovirmajuuren esiintyvyys Pirkanmaan niityillä

KYLMÄNEN, Lauri, LuK —2000 € pro gradua varten

Taigapunkin isännänetsimiskorkeus ja sen yhteys borreliaan

MALKKI, Salla, LuK —2000 € pro gradua varten

Tunturipaljakan sammalyhteisöjen toiminnalliset ominaisuudet ja niiden vaihtelu

MARTEAU, Basile, MSc —10500 € for a doctoral thesis

Seasonal wetland as good habitat for ducks

MURARI, Gloria, FM —2000 € for a doctoral thesis

Resolving parental conflict over care: coordination, compensation or character?

MÄKI-IKOLA, Saku, LuK —2000 € pro gradua varten

Perhosyhteisöjen rakenne suhteessa paikallisiin ympäristöoloihin Pallastunturin alueella

NYLUND, Annika, FM —10500 € väitöskirjaa varten

The effects of urbanization on pollinator-friendly plant communities

OJALA, Iida, LuK —2000 € pro gradua varten

Arktisen joen pohjaeläimistö muutoksessa: menneet ja tulevat uhkakuvat

PALOMÄKI, Vilma, LuK —2000 € pro gradua varten

Flexibility of reed warbler (Acrocephalus scirpaceus) nest-building behaviour in response to environmental challenges

PAPPILA, Alli, LuK —2000 € pro gradua varten

Mesopredaattorien väliset vuorovaikutukset riistakamera-aineistossa

PULLI, Ahti, LuK —1000 € pro gradua varten

Historian ja muiden ympäristötekijöiden vaikutus putkilokasvikasvilajirikkauteen

RÖNTTINEN, Jenna, FM —2000 € pro gradua varten

Long-term effects of clearcuts on bird communities in Finnish forest landscapes

SIPPOLA, Ella, FM —2000 € pro gradua varten

Seasonal dynamics of viral shedding in Finnish synanthropic bats

SKRIFVARS, Amalia, FM —12500 € för doktorsavhandling

The effect of winter heatwaves and seeding on the spring phytoplankton community

SUUTARI, Miina, FM —12500 € väitöskirjaa varten

Ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset lepakoiden välisiin suhteisiin Suomessa

TERVALA, Tapio, LuK —1000 € pro gradua varten

Puulajin vaikutus änkyrimatojen runsauteen metsitetyillä pelloilla

TUOMIKOSKI, Elina, FM —10500 € väitöskirjaa varten

Uusia menetelmiä vieraspedon vaikutuksen vähentämiseen

WIKSTRÖM, Kristin, NaK —2000 € för pro gradu

GAME 2024 – Influence of artificial light at night on macrophyte growth and attractiveness to grazers


Hösten 2023 beviljade Societas sammanlagt 10 stipendier till zoologi, hydrobiologi, botanik och ekologi.

BOULEZ, Aurélien, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Adaptation to light pollution in the European glow-worm

CASTAÑEDA GÓMEZ, Laura, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Water brownification and eutrophication on aquatic biodiversity

KARES, Laura, LuK – 2000 € pro gradua varten
Huuhkajan säilyvyys Suomessa

KOIVUSAARI, Susanna, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Interactive effects of climate change and land use on plant species persistence

KORHONEN, Venla, MMK – 2000 € pro gradua varten
Mitkä ominaisuudet tekevät tuhohyönteisestä menestyksekkään?

LEHTONEN, Heta, LuK – 2000 € pro gradua varten
Wind turbine blade colour combinations: efficacy in reducing bird collision risk

NOUSIAINEN, Tero, LuK – 2000 € pro gradua varten
Alkuaineiden ja kasvillisuuden vaikutus liikennesaarekkeiden maaperäeliöstöön

SUUTARI, Miina, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen välilliset ja välittömät vaikutukset lepakoihin Suomessa

TROITSKY, Tanya, FM – 5500 € väitöskirjaa varten
Suojaako ihon mikrobiomi horrostavia lepakoita taudeilta Suomessa?

WINSLOW, Sundre, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Solanum nigrum: biogeography and phylogeny


Våren 2023 beviljade Societas sammanlagt 19 stipendier till biogeografi, zoologi, botanik, bryologi, ekologi, evolutionsbiologi, hydrobiologi och populationsbiologi:

BJÖRK, Elin, NaK – 2000 € för pro gradu
Bottenfaunans återspegling på surhet i Österbottniska åar

BOULEZ, Aurélien, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Adaptation to light pollution in the European glow-worm: impact of past light conditions

GANGULY, Anirban, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Effects of light pollution on the ecological impact of a freshwater detritivore

HAATANEN, Marja-Katariina, FM – 2000 €
Luonnonkukkien päivä

KIISKINEN, Alina, Luk – 500 € pro gradua varten
Kelopuiden epifyyttijäkälät

KOIVUSAARI, Susanna, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Interactive effects of climate change and land use on plant species persistence

LESKISENOJA, Nelli, Luk – 2000 € pro gradua varten
Lähiympäristön metsätaloustoimien vaikutukset lähteiden kasviyhteisöön

LIUKKONEN, Martta, FM – 10500 € väitöskirjaa varten
Lintujen suolistomikrobiomin sopeutuminen muuttuvassa ympäristössä

MALCANGI, Francesca, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use

MERAMO, Katarina, FM – 5000 € väitöskirjaa varten
Lepakoiden vasteet ympäristömuutoksiin

NORDMAN, Rasmus, NaK – 2000 € för pro gradu
Evolution av kroppsstorlek hos ejdern under starkt predationstryck

OPITZ, Lea, MSc – 500 € for a master’s thesis
Tracking the changes of vascular plants in the tundra over three decades in NW Finnish Lapland

RODRÍGUEZ VILALTA, Marina, MSc – 500 € for a master’s thesis
Recordings of vocalizations of small mammals as a tool for monitoring

RÜHMKORFF, Sarah, Msc – 12500 € for a doctoral thesis
Resilience of seagrass ecosystems through species- and genetic diversity – the role of habitat heterogeneity across scales

SILENIUS, Veera, Luk – 2000 € pro gradua varten
Suomen lahopuulajiston seurannan maisematason optimointi

SKRIFVARS, Amalia, NaK – 2000 € för pro gradu
Phytoplankton community composition in the Baltic Sea during contrasting winter conditions

SUUTARI, Miina, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pikkulepakkoon ja pohjanlepakkoon Suomessa

TURUNEN, Ossi, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Ecological and evolutionary processes of Atlantic salmon life-history adaptation in Atlantic salmon

WINBERG, Jeanette, NaK – 2000 € för pro gradu
Influence of a marine heatwave on the alpha and beta diversities of communities associated with mussel and seagrass habitat