Stipendier

Societas Pro Fauna et Flora Fennicas stipendier

Societas pro Fauna et Flora Fennica beviljar stipendier för forskning med anknytning till Finlands fauna och flora. Stipendier beviljas i första hand för pro gradu- och doktorandstuderande. Stipendier beviljas i allmänhet inte för post doc -forskning. Sällskapets medlemmar prioriteras vid likvärdiga ansökningar. För pro gradu-studier delas ut enskilda stipendier på högst 2000 euro. För doktorandstudier delas ut enskilda stipendier på högst 1750 euro per månad för en tidsperiod på maximalt 6 månader. Utöver arbetsstipendiet kan doktorander ansöka om maximalt 2000 euro som stöd för materialkostnader och resor. För stipendier som i sin helhet överskrider minimigränsen för försäkringsskyldighet (4288,00 euro) skall stipendiaten teckna en försäkring vid LPA.

För pro gradu-studier som gäller åländsk natur och som bedrivs med Nåtö biologiska station som bas beviljas tre ”Nåtöstipendier” på maximalt 2000 euro var.

Ansökningstid: 1.2.–28.2. (1.2.–29.2. under skottår) på våren och 15.9.–15.10. på hösten.

Till ansökan inkluderas som bilaga forskningsplan, kostnadskalkyl och CV. Obs.! Alla bilagor skall inkluderas i en och samma fil (i MS Word- eller pdf-format). Ansökan görs enbart elektroniskt med den för ändamålet avsedda blanketten. Ansökningsblanketten finns tillgänglig här under ansökningstiden.

Stipendiaterna förväntas lämna in en redogörelse till sällskapet om användandet av stipendiet före slutet av det år under vilket understödet beviljats.

För mera information om stipendieansökningen, kontakta Societas sekreterare eller ordförande.