Apurahat

Societas pro Fauna et Flora Fennican apurahat

Societas pro Fauna et Flora Fennica myöntää apurahoja Suomen eläimistöä ja kasvistoa koskevaan tutkimukseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti pro gradu- ja väitöskirjatöitä varten. Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä post doc -tutkimusta varten. Muilta osin tasaväkisten hakijoiden välillä suositaan seuran jäseniä. Pro gradu-töitä varten myönnetään yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 2000 euroa. Väitöskirjatöitä varten myönnetään enintään 6 kuukauden ajalle yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 1750 euroa kuukaudessa. Työskentelyapurahan lisäksi väitöskirjatyön tekijät voivat hakea enintään 2000 euron suuruista summaa materiaali- ja matkakustannuksia varten. Saajien, joille myönnetty apuraha kokonaisuudessaan ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (4288,00 euroa), tulee ottaa MYEL-vakuutus.

Ahvenanmaan luontoa koskevaa ja Nåtön biologisella asemalla tapahtuvaa pro gradu-työtä varten myönnetään kolme enintään 2000 euron suuruista apurahaa.

Hakuaika: keväällä 1.2.–28.2. (karkausvuosina 1.2.–29.2.) ja syksyllä 15.9.–15.10.

Hakemuksen liitteenä on oltava tutkimussuunnitelma, kustannusarvio ja ansioluettelo. Huom.! Kaikki liitteet on yhdistettävä samaan tiedostoon (MS Word- tai pdf-muotoiseen). Apurahahakemus tehdään ainoastaan sähköisesti tarkoitusta varten olevalla erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy täältä hakuaikana.

Apurahan saaneiden odotetaan jättävän seuralle selostuksen apurahan käytöstä myöntämisvuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa apurahojen hausta saa Societaksen sihteeriltä tai puheenjohtajalta.