Memoranda

Seuran tieteellinen sarja Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica käsittelee lähinnä Suomen ja muun Pohjolan eläimistöä ja kasvistoa. Sarja ilmestyy vuodesta 2015 alkaen ainoastaan sähköisenä. Sarjan sisältönä on lyhyitä faunistiikkaa, floristiikkaa, taksonomiaa, systematiikkaa, ekologiaa ja eliömaantiedettä käsitteleviä kirjoituksia. Ohjeet kirjoituksia Memorandaan julkaistavaksi tarjoaville löytyy Memorandan omalta sivustolta.

Toimitus:
FT Henry Väre (toimittaja)
puh. 09-191 24433
s-posti: henry.vare@helsinki.fi

Osoite:
Kasvimuseo
PL 7 (Unioninkatu 44)
00014 Helsingin yliopisto