Memoranda

Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica

Sällskapets vetenskapliga serie Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica behandlar främst Finlands och det övriga Nordens djur- och växtvärld. Memoranda utkommer från och med 2015 endast i elektronisk form. Tidskriften innehåller korta artiklar om faunistik, floristik, taxonomi, systematik, ekologi och biogeografi. För den som önskar publicera artiklar i Memoranda finns skrivanvisningar på Memorandas egen webbplats.

Redaktion:
FD Henry Väre (redaktör)
tel. 09-191 24433
e-post: henry.vare@helsinki.fi

Address:
Botaniska museet
PB 7 (Unionsgatan 44)
00014 Helsingfors universitet