Möten

Societas ordnar tisdagen den 19 mars 2024 kl. 17:00 ett föredragstillfälle i Tankehörnan i Helsingfors, som också direktsänds. Temat är ”Kaupungistumisen haasteet. Urbana utmaningar”. Vid tillställningen hålls två föredrag:

  • 17:00 Christina Elgert (Helsingin yliopisto), joka pitää esitelmän “Valon pimeä puoli – valosaaste himmentää tähdet ja kiiltomatojen loisteen“.
  • 17:30 Tuomas Aivelo (Helsingin yliopisto), joka pitää esitelmän “Rotta – urbaanein nisäkkäämme“.

Dessutom presenterar Valeria Valanne (Helsingin yliopisto) kort ämnet “Lajistonseurannat laajenevat – Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS kutsuu ilmoittamaan havaintoja Täydellisinä listoina”.

Föredragen hålls på finska. Som diskussionsledare fungerar FD Heidi Björklund. Tillfället är öppet för allmänheten och kräver inte förhandsanmälan.

Platsen är Tankehörnans Think Lounge (2. våningen), Universitetsgatan 3, 00100 Helsingfors. Tillställningen direktsänds via länken: