Societas pro Fauna et Flora Fennica

Finlands äldsta vetenskapliga samfund Societas pro Fauna et Flora Fennica, som grundades den 1 november 1821. Det har till ändamål att befordra kännedomen om Finlands djur- och växtvärld och att även i övrigt främja zoologisk och botanisk forskning samt skyddet av naturen.

I Sällskapets verksamhet ingår ordnandet av möten, exkursioner och vetenskapliga symposier.

Sällskapet utger den vetenskapliga serien Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.