Medlemskap

Person som intresserar sig för Sällskapets syften kan inväljas till medlem. Skriftligt förslag till ny medlem undertecknat av två medlemmar inlämnas till sekreteraren. Medlemsförslaget behandlas och avgörs vid nästföljande månadsmöte. Det skriftliga förslaget bör göras på den för ändamålet avsedda blanketten.

I medlemskapet ingår:

  • ett cirkulär (januari och september) med bl.a. meddelanden om möten, exkursioner, symposier och stipendier
  • förtursrätt till stipendier
  • möjlighet att delta i exkursioner med biologiskt program ledda av sakkunniga guider
  • rösträtt på Sällskapets möten.

Vid frågor, kontakta sekreteraren.

Ladda ner blankett för skriftligt medlemsförslag (PDF)