Jäsenyys

Henkilö joka on kiinnostunut Seuran tarkoitusperistä voidaan valita jäseneksi. Kahden jäsenen allekirjoittama kirjallinen jäsenehdotus esitetään Seuran kuukausikokouksessa ja päätös tehdään seuraavassa kokouksessa. Seura ei peri jäsenmaksua, mutta vastaanottaa mielellään vapaaehtoisia avustuksia.

Jäsenyyteen sisältyy:

  • kiertokirje kahdesti vuodessa (tammikuussa ja syyskuussa), jossa ilmoitetaan kokouksista, retkistä, symposiumeista ja apurahoista
  • etuasema apurahoja myönnettäessä
  • mahdollisuus osallistua retkiin, joiden biologisesta ohjelmasta vastaavat asiantuntevat oppaat
  • äänioikeus Seuran kokouksissa.

Lataa jäsenehdotuslomake (PDF)