Stipendierna 2022-2023

Hösten 2023 beviljade Societas sammanlagt 10 stipendier till zoologi, hydrobiologi, botanik och ekologi.

BOULEZ, Aurélien, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Adaptation to light pollution in the European glow-worm

CASTAÑEDA GÓMEZ, Laura, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Water brownification and eutrophication on aquatic biodiversity

KARES, Laura, LuK – 2000 € pro gradua varten
Huuhkajan säilyvyys Suomessa

KOIVUSAARI, Susanna, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Interactive effects of climate change and land use on plant species persistence

KORHONEN, Venla, MMK – 2000 € pro gradua varten
Mitkä ominaisuudet tekevät tuhohyönteisestä menestyksekkään?

LEHTONEN, Heta, LuK – 2000 € pro gradua varten
Wind turbine blade colour combinations: efficacy in reducing bird collision risk

NOUSIAINEN, Tero, LuK – 2000 € pro gradua varten
Alkuaineiden ja kasvillisuuden vaikutus liikennesaarekkeiden maaperäeliöstöön

SUUTARI, Miina, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen välilliset ja välittömät vaikutukset lepakoihin Suomessa

TROITSKY, Tanya, FM – 5500 € väitöskirjaa varten
Suojaako ihon mikrobiomi horrostavia lepakoita taudeilta Suomessa?

WINSLOW, Sundre, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Solanum nigrum: biogeography and phylogeny

                                                                  —

Våren 2023 beviljade Societas sammanlagt 19 stipendier till biogeografi, zoologi, botanik, bryologi, ekologi, evolutionsbiologi, hydrobiologi och populationsbiologi:

BJÖRK, Elin, NaK – 2000 € för pro gradu
Bottenfaunans återspegling på surhet i Österbottniska åar

BOULEZ, Aurélien, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Adaptation to light pollution in the European glow-worm: impact of past light conditions

GANGULY, Anirban, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Effects of light pollution on the ecological impact of a freshwater detritivore

HAATANEN, Marja-Katariina, FM – 2000 €
Luonnonkukkien päivä

KIISKINEN, Alina, Luk – 500 € pro gradua varten
Kelopuiden epifyyttijäkälät

KOIVUSAARI, Susanna, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Interactive effects of climate change and land use on plant species persistence

LESKISENOJA, Nelli, Luk – 2000 € pro gradua varten
Lähiympäristön metsätaloustoimien vaikutukset lähteiden kasviyhteisöön

LIUKKONEN, Martta, FM – 10500 € väitöskirjaa varten
Lintujen suolistomikrobiomin sopeutuminen muuttuvassa ympäristössä

MALCANGI, Francesca, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use

MERAMO, Katarina, FM – 5000 € väitöskirjaa varten
Lepakoiden vasteet ympäristömuutoksiin

NORDMAN, Rasmus, NaK – 2000 € för pro gradu
Evolution av kroppsstorlek hos ejdern under starkt predationstryck

OPITZ, Lea, MSc – 500 € for a master’s thesis
Tracking the changes of vascular plants in the tundra over three decades in NW Finnish Lapland

RODRÍGUEZ VILALTA, Marina, MSc – 500 € for a master’s thesis
Recordings of vocalizations of small mammals as a tool for monitoring

RÜHMKORFF, Sarah, Msc – 12500 € for a doctoral thesis
Resilience of seagrass ecosystems through species- and genetic diversity – the role of habitat heterogeneity across scales

SILENIUS, Veera, Luk – 2000 € pro gradua varten
Suomen lahopuulajiston seurannan maisematason optimointi

SKRIFVARS, Amalia, NaK – 2000 € för pro gradu
Phytoplankton community composition in the Baltic Sea during contrasting winter conditions

SUUTARI, Miina, FM – 12500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen vaikutukset pikkulepakkoon ja pohjanlepakkoon Suomessa

TURUNEN, Ossi, FM – 2000 € väitöskirjaa varten
Ecological and evolutionary processes of Atlantic salmon life-history adaptation in Atlantic salmon

WINBERG, Jeanette, NaK – 2000 € för pro gradu
Influence of a marine heatwave on the alpha and beta diversities of communities associated with mussel and seagrass habitat

Hösten 2022 beviljade Societas sammanlagt sju stipendier:

BUCCIOLINI, Gian Luigi, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Life history and behavioural variation in tawny owl colour morphs across Europe

FERREIRA PINTO de ARAÚJO, Thais, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
The northern flounder: a hidden and plastic population of European flounder?

GANGULY, Anirban, MSc – 12500 € for a doctoral thesis
Effects of light pollution on the ecological impact of a freshwater detritivore, Gammarus pulex

KOIVUSAARI, Susanna, FM – 10500 € väitöskirjaa varten
Kasvilajien sopeutuminen ilmaston- ja maankäytön muutosten ristipaineessa

OTTOCENTO, Cristina, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Evolution and ecological drivers of variation in chemical communication in the wood tiger moth Arctia plantaginis

SCHOLIER, Tiffany, MSc – 10500 € for a doctoral thesis
Cities and their effects on free-living and host-associated microbes

VÄÄNÄNEN, Essi, LuK – 2000 € pro gradua varten
Valassaarten saukkopopulaation tutkiminen mikrosatelliittilokuksilla


Våren 2022 beviljade Societas sammanlagt 18 stipendier till biogeografi, zoologi, botanik, bryologi, ekologi, evolutionsbiologi, hydrobiologi och populationsbiologi:

BLOCH, Adam Williamson, MSc – 2000 € for a master’s thesis
Tracking evidence of climate change through pine pollen

EVELEENS MAARSE, Floriaan, MSc – 7000 € for a doctoral thesis
Variation of Baltic, submerged aquatic vegetation and macroinvertebrates

HERLEVI, Heidi Lotta, FM – 11 600 € för doktorsavhandling
Integration of a non-indigenous benthic predator into coastal food webs

KARTANO, Liisa Kristiina, LuK – 2000 € pro gradua varten
Seksuaalivalinnan voimakuuden vaikutus täpläsiilikkään (Arctia plantaginis) parittelukäyttäytymiseen ja kelpoisuuteen

KIVELÄ, Aino Kaisla Linnea, LuK – 12 130 € väitöskirjaa varten
Artificial light as an evolutionary trap for the glow-worm

KLEMOLA, Hannu Pekka, VTM – 2000 €
Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien teemapäivän järjestäminen

KUKKONEN, Jonna Maarit, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Restoring sun-lit meadows to support the endangered Apollo butterfly

LAKSELA, Paula Maria, LuK – 1045 € pro gradua varten
Veden happamuuden vaihtelu ja merkitys piilevien lajirunsaudelle ja lajistolle subarktisissa lammissa

LEVO, Martti, LuK – 2000 € pro gradua varten
Signals of evolutionary adaption in thermal plasticity

LINDGREN, Susan Anna Alice, NaK – 2000 € för pro gradu
Impact of light pollution on the behaviour of an important freshwater detritivore

MALCANGI, Francesca, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use

NEUVONEN, Tapani, KTM – 2000 € pro gradua varten
New insights into distribution and biology of the smoke-flies

NYLUND, Annika Essi Sofa, LuK – 2000 € pro gradua varten
Diversity of magnet plant species in traffic-polluted urban ecosystems

OUDENDIJK, Zowi, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Evolution of de novo synthesized pyrazines as chemical defence in Arctiinae species

PEKKOLA, Sonja Karoliina Josefiina, LuK – 1160 € pro gradua varten
The Influence of substratum on benthic diatoms in subarctic ponds

PETTERSEN, Sofia Emilia, NaK – 1500 € för pro gradu
Förändringar i floran kring Utö i Skärgårdshavets södra havsband

RAUDASKOSKI, Taina Anita, LuK – 1900 € pro gradua varten
Päätehakkuiden suojavyöhykkeen leveyden vaikutus puron ja rantametsän väliseen vuorovaikutukseen

VAKILI SHAHRBABAKI, SeyyedSajjad, DVM – 10 500 € for a doctoral thesis
Incubation behavior of common goldeneye under endocrine-disrupting chemicals and environmental pressure