Apurahat

Societas Pro Fauna et Flora Fennican apurahat

Societas pro Fauna et Flora Fennica myöntää apurahoja Suomen eläimistöä ja kasvistoa koskevaan tutkimukseen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti pro gradu- ja väitöskirjatöitä varten. Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä post doc -tutkimusta varten. Muilta osin tasaväkisten hakijoiden välillä suositaan seuran jäseniä. Pro gradu-töitä varten myönnetään yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 2000 euroa. Väitöskirjatöitä varten myönnetään enintään 6 kuukauden ajalle yksittäisiä apurahoja, joiden suuruus on enintään 1750 euroa kuukaudessa. Työskentelyapurahan lisäksi väitöskirjatyön tekijät voivat hakea enintään 2000 euron suuruista summaa materiaali- ja matkakustannuksia varten. Saajien, joille myönnetty apuraha kokonaisuudessaan ylittää vakuuttamisen vähimmäisrajan (4032,00 euroa), tulee ottaa MYEL-vakuutus.

Ahvenanmaan luontoa koskevaa ja Nåtön biologisella asemalla tapahtuvaa pro gradu-työtä varten myönnetään kolme enintään 2000 euron suuruista apurahaa.

Hakuaika: keväällä 1.2.-28.2. (karkausvuosina 1.2.-29.2.) ja syksyllä 15.9.-15.10.

Hakemuksen liitteenä on oltava tutkimussuunnitelma, kustannusarvio ja ansioluettelo. Huom.! Kaikki liitteet on yhdistettävä samaan tiedostoon (MS Word- tai pdf-muotoiseen). Apurahahakemus tehdään ainoastaan sähköisesti tarkoitusta varten olevalla erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy täältä hakuaikana.

Apurahan saaneiden odotetaan jättävän seuralle selostuksen apurahan käytöstä myöntämisvuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa apurahojen hausta saa Societaksen sihteeriltä.