Möten

Möten under våren 2021

På grund av den pågående Covid-19-situationen hålls Societas sitt månads- och årsmöte på distans via Zoom onsdagen den 12.5. kl. 18:00. Ytterligare information fås vid behov av sällskapets sekreterare.