Möten

Möten under våren 2019

Societas pro Fauna et Flora Fennica beviljar årligen stipendier för forskning med anknytning till Finlands fauna och flora. Tisdagen 2.4. kl 17 presenterar två stipendiater sin forskning i Tankehörnan (i andra våningen i Think Lounge-utrymmet). Temat för diskussionskvällen är vattendrag.

Kvällens uppträdare och forskningsämnen:
Virpi Pajunen: ”Pienilmaston ja valuma-alueen merkitys pohjoisten vesistöjen monimuotoisuuteen” (Post doc)
Laura Fontell: ”Mätäojan uomamorfologia ja kasvillisuus” (Pro gradu)

Diskussionen leds av Anna Allén.

Diskussionen är på finska och svenska. Välkommen med att lyssna och delta i diskussionen!