Möten

Möten under våren 2019

Societas pro Fauna et Flora Fennicas månads- och årsmöte hålls i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 312) den 13.5. kl. 18. Vid sidan om sedvanliga månads- och årsmötesärenden tillkännages årets 2019 stipendier.