Styrelsen 2019 – 2020

Ordförande

Doc. Mikael von Numers, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Vice ordförande

Prof. Jon Brommer, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto.

Sekreterare

FD Henry Pihlström, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

Skattmästare

EM Harri Saarinen, Accountdata HS OY, Vävarsgatan 11, 02630 Esbo.

Ledamöter

Doc. Wilhelm Fortelius, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs.

FT Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatienkatu 13), 00014 Helsingin yliopisto.

Prof. Liselotte Sundström, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

Doc. Patrik Karell, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Dos. Henry Väre, Kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 Helsingin yliopisto.

NaK Jon Rikberg, Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (Viksbågen 1), PB 65, 00014 Helsingfors universitet.