Sällskapet utger den vetenskapliga serien Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. År 2010 började Memoranda utges också elektroniskt, och från och med 2015 utkommer Memoranda enbart i elektronisk form. Memoranda publiceras enligt ”open access”-principen på webben och är tillgänglig för alla utan kostnad.