Sällskapet utger den vetenskapliga serien Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica. År 2013 utkom Memoranda som årsbok i december. Prenumerationspriset är 40 € för privatpersoner och 50 € för institutioner. Från och med början av år 2010 utges Memoranda också elektroniskt enligt ”open access”-principen på webben och är tillgänglig för alla utan kostnad.