Societas pro Fauna et Flora Fennicas 200-årsjubileumssymposium 2021

Societas pro Fauna et Flora Fennica, Finlands äldsta vetenskapliga samfund, grundades i november 1821. Jubileumsåret till ära ordnar Sällskapet ett symposium med temat ”Finlands fauna och flora i förändring” fredagen den 5 november kl. 9–17 i Riddarhuset i Helsingfors.

SYMPOSIETS PROGRAM

kl. 9.00 Välkomstord
doc. Mikael von Numers
kl. 9.10 Mitä linnut kertovat viimeaikaisista ympäristömuutoksista
doc. Aleksi Lehikoinen, Helsingfors Universitet
kl. 9.40 Klimatförändringens inverkan på arter i Finland
FD Maria Hällfors, Helsingfors Universitet

KAFFEPAUS

kl. 10.40 Finlands Fauna och Flora i förändring – vilken är helhetsbilden?
prof. Tomas Roslin, SLU Uppsala
kl. 11.10 Ahvenanmaan ketoverkoston pitkäaikaisseuranta ja sen avulla näkyvät muutokset luonnossa
prof. Marjo Saastamoinen, Helsingfors Universitet

LUNCHPAUS

kl. 12.45 Suomen metsien rakenne ja monimuotoisuus: historia ja tulevaisuus
prof. Mikko Mönkkönen, Jyväskylä Universitet
kl. 13.15 Ett ekosystem i snabb förändring: Östersjön och vår skärgård som forskningsobjekt
prof. Erik Bonsdorff, Åbo Akademi

KAFFEPAUS

kl. 14.15 Luontokato etenee – tulisiko meidän katsoa maamme rajojen yli?
prof. Ilari Sääksjärvi, Åbo Universitet
kl. 15.00 Paneldiskussion: ”Framtiden för Finlands fauna och flora”

PAUS

kl. 16.15 SFFF 200 år, nya tider, nya utmaningar
prof. Carl-Adam Hæggström

Symposiet avslutas kl. 17.00

Intresserade har möjlighet att delta i symposiet på distans. Änmälan till symposiet sker via en skild blankett som hittas här.

Sista anmälningsdagen är 4 november 2021.

UPPDATERING
Symposiets föredrag kan ses via denna livestream-länk fram till den 19.11.2021.