Toiminta

Seura järjestää kuukausikokouksia, retkiä ja symposioita (ks. linkit oikealla). Seuralla on myös oma tieteellinen julkaisusarja Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.