Simmande garnstump?

tagelmask

Tagelmaskhane i filmburk.

Tagelmaskarna utgör ett eget fylum, Nematomorpha. De vuxna maskarna, som kan bli bortemot 30 cm långa, simmar fritt omkring i vatten och samlas i täta nystan för att para sig, men larverna lever parasitiskt inuti insekter. Ofta är det landlevande insekter, till exempel vårtbitare, som fått i sig larven genom att äta en mellanvärd. Det finns uppgifter om att parasiten kan påverka värdens beteende så att den söker sig till en vattensamling och hoppar i. Tagelmasken kan då söka sig ut ur värdkroppen.