Hallitus 2023 – 2024

Puheenjohtaja

Doc. Mikael von Numers, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Varapuheenjohtaja

Prof. Jon Brommer, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto.

Sihteeri

FD Henry Pihlström, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, PL 65 (Viikinkaari 1), 00014 Helsingin yliopisto.

Varainhoitaja

KTM Harri Saarinen, Accountdata HS OY, Caloniuksenkatu 7 B 19, 00100 Helsinki.

Jäsenet

Prof. Ulrika Candolin, Bio- och mil­jö­veten­skap­li­ga fa­kul­te­ten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

FT Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatienkatu 13), 00014 Helsingin yliopisto.

Doc. Patrik Karell, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Doc. Tobias Tamelander, Kumpulan kampus, Physicum, huone G204, PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2), 00014 Helsingin yliopisto

FT Annina Kantelinen, Kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 Helsingin yliopisto.

FM Sonja Still, Bio- och mil­jö­veten­skap­li­ga fa­kul­te­ten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.