Almpung

bladlusgall på alm

Bladlusen Tetraneura ulmi orsakar iögonenfallande gallbildningar på almens blad. Tvärminne, juli 2010.