Verksamhet

Sällskapet anordnar månadsmöten, exkursioner och symposier (se länkarna i högra spalten) samt ger ut den vetenskapliga serien Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.