Hallitus 2019 – 2020

Puheenjohtaja

Doc. Mikael von Numers, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

Varapuheenjohtaja

Prof. Jon Brommer, Biologian laitos, 20014 Turun yliopisto.

Sihteeri

FD Henry Pihlström, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, PL 65 (Viikinkaari 1), 00014 Helsingin yliopisto.

Varainhoitaja

KTM Harri Saarinen, Accountdata HS OY, Kutojantie 11, 02630 Espoo.

Jäsenet

Doc. Wilhelm Fortelius, Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia, Raseborgsvägen 9, 10600 Ekenäs.

Doc. Patrik Karell, Åbo Akademi, Institutionen för biologi, Miljö- och marinbiologi, Biocity, Artillerigatan 6, 20520 Åbo.

FT Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo, PL 17 (P. Rautatienkatu 13), 00014 Helsingin yliopisto.

Prof. Liselotte Sundström, Bio- och mil­jö­veten­skap­li­ga fa­kul­te­ten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.

Dos. Henry Väre, Kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 Helsingin yliopisto.

LuK Jon Rikberg, Bio- och mil­jö­veten­skap­li­ga fa­kul­te­ten, PB 65 (Viksbågen 1), 00014 Helsingfors universitet.