Apurahat 2021 – 2022

Keväällä 2022 Societas myönsi yhteensä 18 apurahaa eliömaantiedettä, eläintiedettä, kasvitiedettä, sammaltiedettä, ekologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa ja populaatiobiologiaa varten:

BLOCH, Adam Williamson, MSc – 2000 € for a master’s thesis
Tracking evidence of climate change through pine pollen

EVELEENS MAARSE, Floriaan, MSc – 7000 € for a doctoral thesis
Variation of Baltic, submerged aquatic vegetation and macroinvertebrates

HERLEVI, Heidi Lotta, FM – 11 600 € för doktorsavhandling
Integration of a non-indigenous benthic predator into coastal food webs

KARTANO, Liisa Kristiina, LuK – 2000 € pro gradua varten
Seksuaalivalinnan voimakuuden vaikutus täpläsiilikkään (Arctia plantaginis) parittelukäyttäytymiseen ja kelpoisuuteen

KIVELÄ, Aino Kaisla Linnea, LuK – 12 130 € väitöskirjaa varten
Artificial light as an evolutionary trap for the glow-worm

KLEMOLA, Hannu Pekka, VTM – 2000 €
Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien teemapäivän järjestäminen

KUKKONEN, Jonna Maarit, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Restoring sun-lit meadows to support the endangered Apollo butterfly

LAKSELA, Paula Maria, LuK – 1045 € pro gradua varten
Veden happamuuden vaihtelu ja merkitys piilevien lajirunsaudelle ja lajistolle subarktisissa lammissa

LEVO, Martti, LuK – 2000 € pro gradua varten
Signals of evolutionary adaption in thermal plasticity

LINDGREN, Susan Anna Alice, NaK – 2000 € för pro gradu
Impact of light pollution on the behaviour of an important freshwater detritivore

MALCANGI, Francesca, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Investigation of forest integrity and corridors on wildlife species presence, abundance, richness and habitat use

NEUVONEN, Tapani, KTM – 2000 € pro gradua varten
New insights into distribution and biology of the smoke-flies

NYLUND, Annika Essi Sofa, LuK – 2000 € pro gradua varten
Diversity of magnet plant species in traffic-polluted urban ecosystems

OUDENDIJK, Zowi, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Evolution of de novo synthesized pyrazines as chemical defence in Arctiinae species

PEKKOLA, Sonja Karoliina Josefiina, LuK – 1160 € pro gradua varten
The Influence of substratum on benthic diatoms in subarctic ponds

PETTERSEN, Sofia Emilia, NaK – 1500 € för pro gradu
Förändringar i floran kring Utö i Skärgårdshavets södra havsband

RAUDASKOSKI, Taina Anita, LuK – 1900 € pro gradua varten
Päätehakkuiden suojavyöhykkeen leveyden vaikutus puron ja rantametsän väliseen vuorovaikutukseen

VAKILI SHAHRBABAKI, SeyyedSajjad, DVM – 10 500 € for a doctoral thesis
Incubation behavior of common goldeneye under endocrine-disrupting chemicals and environmental pressure

Syksyllä 2021 Societas myönsi yhteensä 13 apurahaa:

HERMANSSON, Ida, FM – 2000 € för doktorsavhandling
Living in the danger zone: impact of increased predation on the endangered eider

KURU, Saarajohanna, LuK – 2000 € pro gradua varten
Epiphytic macrolichens on Acer platanoides in Helsinki and less polluted areas

LIUKKONEN, Martta, FM – 875 € väitöskirjaa varten
How fit is your gut? Microbiome underlying adaptations in the great tit (Parus major)

MAAMELA, Katja, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Role of maternal effects on offspring fitness in Atlantic salmon (Salmo salar)

MADI, Aliisa, LuK – 2000 € pro gradua varten
Helotiales-sienten esiintyminen ja monimuotoisuus vanhojen metsien lahopuulla

NGUYEN, Phuong, MSc – 2000 € for a doctoral thesis
The endophytic microbiome of bilberry fruit Vaccinium myrtillus L.

PRESTON, Roxana, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
The origin and regeneration of free-living populations of Fucus vesiculosus

SIPPOLA, Ella, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Zoonotic risks posed by feces and ectoparasites of synanthropic bats

STIGELL, Eveliina, LuK – 1500 € pro gradua varten
Tekopökkelöiden lintulajisto

SUTINEN, Suvi, LuK – 1530 € pro gradua varten
Tekopökkelöiden vaikutus pölyttäjäyhteisön monimuotoisuuteen

TURUNEN, Aatu, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Novel stock assessment methods for the management of recreational fisheries

VAINIO, Riikka, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Apex avian species as sentinels of legacy and emerging contaminants in Finnish coastal food webs

VINER, Ilya, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Uncovering cryptic diversity of Finnish Xylodon

Keväällä 2021 Societas myönsi yhteensä 32 apurahaa eliömaantiedettä, eläintiedettä, kasvitiedettä, sammaltiedettä, ekologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa, lintutiedettä ja populaatiobiologiaa varten:

AALTO, Aino, LuK – 1300 € pro gradua varten
Paikallisten pienilmasto-olojen vaikutus arktis-alpiinisen kasvillisuuden levinneisyyteen

BACKMAN, Torgny, NaK – 1500 € för pro gradu
Farmland invertebrates and grazing of cattle in Finland

CLAYHILLS, Carolina, NaK – 700 € för pro gradu
Hur personlighet påverkas av temperatur och spridningsfas hos den invasiva slamkrabban (Rhithropanopeus harrisii)

GAULTIER, Simon, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Emerging conservation crisis? The risks for migratory bats with increasing wind

GRANROTH, Christa, NaK – 2000 € för pro gradu
Partiell migration hos koltrastar, morfologiska skillnader mellan övervintrande och migrerande individer i Finland

HAMEDANI RAJA, Pegah, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
The response of birds to the vertical structure of boreal forest 

HEIDBREDER, Patrick, MSc – 1500 € for a master’s thesis
Does natural hybridization between Formica aquilonia and F. polyctena increase Transposable Element activity

HÄMÄLÄINEN, Reetta, FM – 10 500 € väitöskirjaa varten
Laajennettujen fenotyyppien ekologinen ja evolutiivinen merkitys

KANGAS, Jonna, LuK – 500 € pro gradua varten
Itämeren suolapitoisuuden muutoksen vaikutus mikrobisilmukkaan

KLEMOLA, Hannu, VTM – 1500 €
Yhteispohjoismaisen luonnonkukkien päivän järjestäminen 2021

LILJEDAHL, Annika, NaK – 700 € för pro gradu
Habitatets inverkan på slamkrabbans (Rhithropanopeus harrisii) personlighet

LINDGREN, Susan, NaK – 2000 € för pro gradu
Dagvistets inverkan på nordfladdermusens termoreglering

LINMAN, Anthony, NaK – 2000 € för pro gradu
Effects of declining salinity on zooplankton ecology

LIU, Zhenzhen, MSc – 2000 € for a master’s thesis
Springtime phenology of woodland strawberry (Fragaria vesca)

NIEMI, Niklas, NaK – 1500 € för pro gradu
Phenotyping eelgrass and its herbivore isopod from the Swedish west-coast

NIIRANEN, Milla, LuK – 1500 € pro gradua varten
Boreaaliset suot ilmastonmuutoksessa: onko poron laidunnuksella merkitystä?

NYRHILÄ, Siiri, LuK – 500 € pro gradua varten
Säätilan ja ympäristön saastumisen yhteisvaikutukset sinitiaisen pesintään

PERRAULT, Charlotte, MSc – 12 500 € for a doctoral thesis
The use of protective colouration in predator-prey interactions

PITKÄNEN, Salla, LuK – 500 € pro gradua varten
Sienten lajirunsaus ja -koostumus hakkuuaukeiden ja kasvatusmetsien tekopökkelöillä

PORTINHA, Beatriz, MSc – 10 500 € for a doctoral thesis
Understanding the origins of wood ant hybrid populations in Southern Finland

REZOLA, Uxue, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Insect-associated bacteria interfere with virus transmission between host plants

RISSANEN, Tuuli, FM – 500 € väitöskirjaa varten
Kasviruudusta levinneisyyskuvaksi: tundrakasvillisuuden säätelijät eri mittakaavatasoilla

SALIN, Selma, LuK – 1000 € pro gradua varten
Maastopyöräilyn luontovaikutukset

SCHADVOYN, Hendrika, NaK – 700 € för pro gradu
Personlighetsvariation mellan och inom slamkrabbspopulationer i olika spridningsfaser

SCHWENK, Cindy, MSc – 1500 € pro gradua varten
Lisääntymispaikkojen uskollisuuden merkitys metsäpeurojen palauttamisen kannalta

SIRVIÖ, Markus, LuK – 500 € pro gradua varten
Leväbiomassan vaihtelu Etelä-Suomen jokiekosysteemeissä

TUNKKARI, Kati, LuK – 1500 € pro gradua varten
Varroapunkin (Varroa destructor) jälkeläistuotos hunajamehiläisen (Apis mellifera) sikiöissä

VILJAMAA, Minna, LuK – 500 € pro gradua varten
Isoviiksisiipan ryhmäkäyttäytyminen Valassaarilla

WILLNER, Mats, FM – 11 400 € för doktorsavhandling
Nattsländalarver som bioindikatorer för metallkontaminering i vattendrag

ZAVATTONI, Giorgio, BSc – 2000 € for a master’s thesis
Predator pressure on grouses – an artificial nest experiment

ÄIKÄS, Michelle, LuK – 1500 € pro gradua varten
Moottorikelkkailun vaikutukset suokasvillisuuteen

ÖSTERLUND, Jonas, NaK – 1160 € för pro gradu
Experimentell studie på tillväxten av Chara tomentosa under abiotiska förhållanden