Apurahat 2018

Syksyllä 2018 Societas myönsi yhteensä 7 apurahaa ekologiaa, eläintiedettä, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa, kasvitiedettä, parasitologiaa ja populaatiobiologiaa varten:

KANKAANPÄÄ, Tuomas Tapio, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen vaikutus kasvisyöjäparasitoidi-ravintoverkkojen rakenteeseen

KOHONEN, Tuuli Kia Katariina, LuK —2000 € pro gradua varten
Värimonimuotoisen lehtopöllön saalisvalinta vaihtelevassa ravintotilanteessa

KORKONEN, Sanna Teresa, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Kultalevien lepomuotojen hyödyntäminen ilmastonmuutostutkimuksessa

MARCIAU, Coline, MSc —12500 € for a doctoral thesis
Mitochondrial function variations in wild birds’ population

MIETTINEN, Antti Johannes, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Genomic approaches to conserve Finland’s wild Baltic salmon

PULLIAINEN, Outi Unni Inkeri, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Brood recognition in Formica ants

VIRTA, Miisa Emmi Tuulia, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Suurpedon paluu – vaikutukset loisyhteisöön

Keväällä 2018 Societas myönsi yhteensä 45 apurahaa ekologiaa, eliömaantiedettä, eläintiedettä, etologiaa, evoluutiobiologiaa, hydrobiologiaa, kasvitiedettä, lintutiedettä, populaatiobiologiaa, sammaltiedettä ja sienitiedettä varten:

ALALE, Theophilus Yaw, BSc —2000 € for a master’s thesis
Co-evolution of marine gregarines and their invertebrate hosts

ALSILA, Terhi Susanna, LuK —1500 € pro gradua varten
Elinympäristön ennallistamisen vaikutus soiden linnustoon

ANTINOJA, Anna Elina, LuK —1500 € pro gradua varten
Ymmärtävätkö kimalaiset yhteistyön merkityksen?

BERRIGAN, Amanda, BSc —1000 € pro gradua varten
The effects of different forest buffers on the microclimate conditions

BLOMQVIST, Minna Mari Johanna, MMM —7000 € väitöskirjaa varten
Hyönteispopulaatioiden kasvun vaikutukset, populaation säätely ja riskit

EHONEN, Sanna, FM —950 € väitöskirjaa varten
Systeemisen signaloinnin vaikutus ilmarakojen säätelyyn

EKLUND, Joni Eemeli, Fil. yo —2000 € pro gradua varten
Raakaöljyaltistuksen ja ympäristön lämpötilan nousun yhteisvaikutukset Daphnia magna-vesikirpun hapenkulutukseen ja kuolleisuuteen

ELO, Riikka Aleksandra, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Sammalpunkkien geneettinen tunnistus: vertaileva fylogeniatutkimus lajirajoista

GRANROTH, Janne Petteri, LuK —2000 € pro gradua varten
Merimetson (Phalacrocorax carbo) alalajien luustotuntomerkit ja esihistoriallinen levinneisyys Itämeren alueella

GUNKO, Ruslan, MSc —12500 € for a doctoral thesis
State of the environment as a determinant of life quality: a local scale approach

HÄMÄLÄINEN, Henna Reetta, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Laajennettujen fenotyyppien merkitys lajien välisessä vuorovaikutuksessa

HAPPONEN, Konsta Aleksi, FM —1000 € väitöskirjaa varten
The invisible tundra: how roots matter for ecosystem processes

HARMOINEN, Jenni Elisa, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Susien populaatiorakenteen muutokset ja koira-susi-risteymien geneettinen tunnistaminen

HERLEVI, Heidi, FM —1500 € för doktorsavhandling
Integration of non-indigenous benthic predators into coastal food webs – community changes and ecological implications

JÄNTTI, Mari Johanna, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Jäkälöitymättömät kotelosienet elävillä puilla

JÄRVENPÄÄ, Suvi Anne-Maria, Ympäristösuunnittelija (amk) —1000 € pro gradua varten
Turun kaupunkiketojen luontoarvot ja kytkeytyneisyyden merkitys kasvilajistolle

KAUPPINEN, Titta Piia Pauliina, LuK —1000 € pro gradua varten
Tulvametsäluontotyypin esiintymisen mallintaminen paikkatietoaineistoista

KLEMOLA, Hannu Pekka, VTK —1500 € “Pohjoismaisen luonnonkukkien päivä”-retket

KUNTTU, Panu, MMT —1900 € Vieraslaji kurtturuusun esiintyminen Saaristomerellä

LAINE, Erkka Miikael, Fil. yo —1000 € pro gradua varten
Itä-Lapin kalattomien lampien vesihyönteisyhteisöt ja suojeluarvon määrittäminen

LÖNNBERG, Elin Birgitta Victoria, NaK —2000 € för pro gradu
Hur påverkas habituering hos ejdern (Somateria mollissima) av kognitiva egenskaper

MÄÄTTÄNEN, Aino-Maija Sinikka, LuK —2000 € pro gradua varten
Miehittämättömät lennokit kasvillisuuden rakenteen arvioimisessa ja maanpeitteen rakenteen arvioimisessa ja maanpeitteen luokittelussa

MÄNTTÄRI, Miia, MMM —10500 € väitöskirjaa varten
Kaupunkipuut ekosysteemipalveluiden tuottajina

MATILAINEN, Liisi Tiina Kaarina, LuK —1000 € pro gradua varten
Ravinnon puutteen vaikutus kolmipiikkien (Gasterosteus aculeatus) oppimiseen

MICHELL, Craig, PhD student —1900 € for a doctoral thesis
Sawfly Microbiome Project

MUURINEN, Lauralotta, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Pitkäaikaismuutokset Pohjois-Suomen metsien kasvillisuudessa

NYBERG, Joel Harry, LuK —2000 € pro gradua varten
Dispersaalin ja ympäristöolojen vaikutus purosammalten metayhteisödynamiikkaan

OJALA, Ville Verneri, Fil. yo —1000 € pro gradua varten
Muninta- ja kuoriutumisjärjestyksen vaikutus kirjosiepon poikasten kuntoon

PAJUNEN, Virpi Pauliina, FM —1000 € pro gradua varten
Pienilmaston ja valuma-alueen merkitys pohjoisten vesistöjen monimuotoisuuteen

PELTO-ARVO, Mikko Perttuli, MMK —2000 € pro gradua varten
The impact of forest health status on natural enemy complex of Ips typographus

RÄISÄNEN, Sanna Johanna, LuK —1000 € pro gradua varten
Metsänhakkuiden vaikutukset latvapurojen rantakasvillisuuteen eri suojavyöhykkeen leveyksillä

SATOKANGAS, Ina-Maria Aukusta, LuK —12500 € väitöskirjaa varten
Do hybrid wood ants dominate disturbed or fragmented forest habitat in Finland?

SJÖBLOM, Robin Harry Kevin, NaK —2000 € för pro gradu
Backlökens bladtillväxt i olika temperaturer under vintern – försök i tillväxtskåp

TAMMIVUORI, Joonas Jalmari, MMK —1500 € pro gradua varten
Puro- ja viherkäytävät eläinten kulkuväylinä pääkaupunkiseudulla

TAPONEN, Ari Tapani, Fil. yo —3000 € Christian von Stevenin matkakäsikirjoitusten tutkimus

TURKIA, Tytti, FM —5200 € väitöskirjaa varten
Large-scale population dynamics of the Eurasian red squirrel

TUVIALA, Johanna Säde, MMK —2000 € pro gradua varten
Kuusimetsän ennallistamisesta aiheutuva kirjanpainajariski

VANHAKYLÄ, Suvi Maria Hannele, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Polyfenolisten puolustusyhdisteiden evoluutio ja monimuotoisuus kasvikunnassa

VIRKKALA, Anna-Maria, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Hiilen kierto muuttuvassa tundraympäristössä

VIRTA, Leena Hannele, FM —1400 € väitöskirjaa varten
A trait-based approach for diatom functional biogeography in the Baltic Sea

VUOKSENMAA, Laura Elina, FM —1000 € Värriön luonnonpuiston alueen uhanalaisten ja huonosti tutkittujen sammalten kartoitus

WISTBACKA, Ralf, FM —1500 € för doktorsavhandling
Begränsar predatorer eller vandringshinder flygekorrens förekomst i Risöskogen?