Noidanlukko nummella

rutlåsbräken
Nummi on avoin perinnebiotooppi joka esiintyy karuilla mailla. Matalaa kasvillisuutta hallitsevat riisikasvit. Maaperä yhdistettynä jatkuviin häiriöihin – laiduntaminen, louhinta, turpeen käyttö, kaskiviljely – on aikaisemmin aiheuttanut sen että metsä ei ole valloittanut maisemaa. Muuttunut maankäyttö tekee sen että nummet monin paikoin kasvavat umpeen. Ketonoidanlukko, Botrychium matricariifolium, esiintyy pääasiassa nummilla joilla kasvaa matalia yrttejä tai ruohoa, elinympäristöjä jotka luokitellaan uhatuiksi Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa.