Stipendierna 2019

Våren 2019 utdelade Societas sammanlagt 24 stipendier till biogeografi, zoologi, botanik, ekologi, evolutionsbiologi, hydrobiologi och populationsbiologi:

ABAURREA, Teresa Maria, MSc —12000 € for a doctoral thesis
Information warfare in a nest parasited by the cuckoo

ANGOVE, Charlotte, MSc —5400 € for a doctoral thesis
Relationships between aquatic plant traits and ecosystem processes

BLOMQVIST, Sandra Sofia, stud —550 € för pro gradu
Inflytande av storspigg och trådalger på vårlekande rovfisk på Åland

ENGSTRÖM, Linn Emelie, NaK —2000 € för pro gradu
Slamkrabbans predationseffekt och indirekta inverkan på ålgräsets tillväxt

GAULTIER, Simon Philippe, MSc —12500 € for a doctoral thesis
Emerging conservation crisis? The risks for migratory bats with increasing wind turbine construction in Finland

HANHIMÄKI, Elina Anna Margit, NaK —2000 € pro gradua varten
Suoliston mikrobiomin rooli eläin-ympäristö-vuorovaikutussuhteessa

HAPPONEN, Konsta Aleksi, MSc —4000 €
Pohjois-Suomen lehtojen pitkäaikaismuutosten ja nykytilan selvittäminen

JÄRVENPÄÄ, Marja Helena, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Rehevöitymisen aiheuttaman veden samenemisen vaikutukset kalojen lisääntymiseen

KEMPPINEN, Julia Johanna, MSc —2000 € väitöskirjaa varten
Kasvillisuuden ja veden kytkös arktisella tundralla

KLEMOLA, Hannu Pekka, VTM —1500 €
Pohjoismaisen luonnonkukkien teemapäivän järjestelyt 2019

KUKKONEN, Jonna Maarit, B.E. —2000 € pro gradua varten
Current state of Sedum telephium and Parnassius apollo in Southwest Finland archipelago

KUUSISTO, Inka Helmi Mathilda, NaK —500 € pro gradua varten
Lumenviipymien kasvillisuus Utsjoella

LILJA, Jiri Jaakko Kasperi, NaK —2000 € pro gradua varten
Ilmaston ja kasvillisuuden merkitys lintujen esiintymiseen tundraympäristössä

LÄHTEENMÄKI, Linus Axel Rikhard, NaK —700 € för pro gradu
Hur påverkar mellanskarven och gäddan havsöringens överlevnad i Lappfjärds å?

MUURINEN, Lauralotta, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Pitkäaikaismuutokset Pohjois-Suomen metsien kasvillisuudessa

MÄNTTÄRI, Miia Marita, MMM —10500 € väitöskirjaa varten
Kaupunkipuut ekosysteemipalveluiden tuottajina

NIITTYNEN, Pekka, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Lapin kasvillisuuden tarkennetut tulevaisuuden ennusteet

NYBERG, Joel Harry, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Paikallisten ja alueellisten tekijöiden vaikutukset purojen sammalyhteisöissä

NYGÅRD, Elisa Johanna, stud —2000 € för pro gradu
Do hybrid wood ants have a fitness advantage due to better temperature tolerance?

PORTINHA, Beatriz Cunha, NaK —2000 € for a master thesis
Reconstructing the demographic history of hybrid wood ant populations

RISSANEN, Tuuli Katariina, FM —2000 € väitöskirjaa varten
Arktis-alpiinisen kasvillisuuden nykyiset ja historialliset säätelijät

SILVASTI, Sanni Aliisa, BSc —500 € pro gradua varten
Behavioural assessment of blue tit (Cyanistes caeruleus) colour perception

WECKSTRÖM, Karl Fredrik, NaK —1280 € för pro gradu
Dygnsvariation i rörelsen hos marina evertebrater

WIKSTRÖM, Jenny Mikaela Alice, NaK —2000 € för pro gradu
Storskarvens effekt på evertebratsamhället

Hösten 2018 utdelade Societas sammanlagt 7 stipendier till botanik, ekologi, hydrobiologi, parasitologi, populationsbiologi och zoologi:

KANKAANPÄÄ, Tuomas Tapio, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Ilmastonmuutoksen vaikutus kasvisyöjäparasitoidi-ravintoverkkojen rakenteeseen

KOHONEN, Tuuli Kia Katariina, LuK —2000 € pro gradua varten
Värimonimuotoisen lehtopöllön saalisvalinta vaihtelevassa ravintotilanteessa

KORKONEN, Sanna Teresa, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Kultalevien lepomuotojen hyödyntäminen ilmastonmuutostutkimuksessa

MARCIAU, Coline, MSc —12500 € for a doctoral thesis
Mitochondrial function variations in wild birds’ population

MIETTINEN, Antti Johannes, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Genomic approaches to conserve Finland’s wild Baltic salmon

PULLIAINEN, Outi Unni Inkeri, FM —10500 € väitöskirjaa varten
Brood recognition in Formica ants

VIRTA, Miisa Emmi Tuulia, FM —12500 € väitöskirjaa varten
Suurpedon paluu – vaikutukset loisyhteisöön