Sällskapet

Finlands äldsta vetenskapliga samfund Societas pro Fauna et Flora Fennica, som grundades den 1 november 1821, har till ändamål att befordra kännedomen om Finlands djur- och växtvärld och att även i övrigt främja zoologisk och botanisk forskning samt skyddet av naturen.
Sällskapet utger den vetenskapliga serien Memoranda Societatis pro Fauna et Flora Fennica.

Kontaktuppgifter

Sekreteraren, FD Henry Pihlström
Adress: Biovetenskapliga institutionen
PB 65 (Viksbågen 1)
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Telefon: 09-191 59824 (tj.)
E-post: henry.pihlstrom(at)helsinki.fi