Ett rovdjur vid knuten

Araneus diadematus
Korsspindeln (Araneus diadematus) spinner hjulnät för att fånga sitt byte.