Merkittäviä, mutta huonosti tunnettuja

Spadella cephaloptera. Wikimedia commons/Zatelmar

Fylum Chaetognatha, eli nuolimadot, löytyvät kaikkialta merellisistä elinympäristöistä, myös Itämerestä. Ne ovat tärkeä osa planktoneliöitä ja voivat muodostaa jopa 15% biomassasta. Luultavasti rikas nuolimatofauna oli olemassa jo kambrisella kaudella joka alkoi noin 540 miljoonaa vuotta sitten.